Biblioteka w Wilkowicach

Narzędzia dostępności

Zwiększ tekst

Zmniejsz tekst

Skala szarości

Wysoki kontrast

Linki podkreślone

Czytelna czcionka

Reset


Mapa witryny

Korzystamy z dofinansowania

W związku z uzyskaniem przez WS Humanitas dofinansowania ze środków unijnych

dla projektu pn. „Cyfrowi eksperci  w Podregionie Bielskim”,

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,

bibliotekarze GBP w Wilkowicach oraz Filii brali udział w projekcie, którego celem jest

zwiększenie kompetencji w prowadzeniu zajęć dla dzieci/młodzieży w wieku 10-18 lat

z zakresu programowania lub dziennikarstwa online.

Ponadto w projekcie założono doposażenie każdej placówki w sprzęt teleinformatyczny

(tablety, roboty, gry edukacyjne, kamery).

Zrealizowano w roku 2022.

Partnerzy: