Biblioteka w Wilkowicach

Narzędzia dostępności

Zwiększ tekst

Zmniejsz tekst

Skala szarości

Wysoki kontrast

Linki podkreślone

Czytelna czcionka

Reset


Mapa witryny

Zapisz się! To nic trudnego!

Podstawą do korzystania ze zbiorów bibliotecznych Gminnej Biblioteki Publicznej w Wilkowicach oraz Filii w Bystrej i Mesznej jest osobiste zapisanie się do biblioteki (do każdej niezależnie) polegające na:

  • okazaniu dowodu tożsamości,
  • potwierdzeniu własnoręcznym podpisem na „karcie zobowiązań” (która stanowi załącznik nr 2 Regulaminu korzystania ze zbiorów i usług GBP w Wilkowicach) zobowiązania się do przestrzegania przepisów GBP, a także wyrażenia zgody na wykorzystanie danych osobowych do celów ewidencyjnych, statystycznych i roszczeniowych związanych ze zwrotem materiałów bibliotecznych. Na podstawie „karty zobowiązań” czytelnikowi nadaje się indywidualny numer karty czytelnika.

Zapisanie się do GBP w Wilkowicach oraz Filii jest ważne w danym roku kalendarzowym. W każdym kolejnym roku, przy pierwszej wizycie, bibliotekarz aktualizuje dane czytelnika.

Czytelnik, którego dane osobowe ulegają zmianie, powinien w ciągu miesiąca poinformować o tym bibliotekę.

Za osobę niepełnoletnią odpowiadają rodzice bądź opiekunowie prawni, którzy podpisują wymienioną w pkt. 2 „kartę zobowiązań” czytelnika.

Partnerzy: